Vítejte

JUDr. Jan Krůta je notářem v Praze jmenovaným do notářského úřadu v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6.

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní služby ve všech oblastech notářské činnosti. Můžeme Vám být nápomocni, ať již zakládáte společnost, plánujete valnou hromadu, kupujete či prodáváte nemovitost, zvažujete úpravu majetkových vztahů v manželství, hodláte zajistit závazek Vašeho dlužníka, nebo chcete sepsat závěť.

JUDr. JAN KRŮTA, NOTÁŘ

Notář

Notář je nositelem veřejného úřadu. Stát jej pověřil výkonem notářské činnosti, sepisováním veřejných listin o právních úkonech, osvědčováním právně významných skutečností a prohlášení, přijímáním peněz a listin do úschovy. Notář poskytuje své služby nestranně a nezávisle. Notářské zápisy koncipuje notář v souladu se zákonem a podle potřeb a požadavků klientů. Účast notáře jako nestranného a nezávislého právního profesionála při významných právních úkonech a jiných jednáních plní podstatnou preventivní roli a předchází budoucím sporům.

JUDr. Jan Krůta vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (Mgr. 2003, JUDr. 2004). Několik let získával zkušenosti v advokacii. Od roku 2006 působí v notářství, nejprve jako notářský koncipient, posléze jako notářský kandidát. Absolvoval též hospitační pobyt v prestižní advokátní a notářské kanceláři v Berlíně. V roce 2011 byl jmenován notářem v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 6. Jeho největším profesním zájmem je obchodní právo, zejména právo obchodních korporací, včetně přeměn obchodních společností a fúzí a akvizic. V této oblasti také pravidelně publikuje v odborných časopisech.

Publikace:

 • Jan Krůta: Kritické poznámky ke dvěma rozhodnutím Nejvyššího soudu o vedení valné hromady. Obchodněprávní revue 1/2011, str. 18.
 • Jan Krůta: Zastoupení na valné hromadě od 1. 12. 2009 s ohledem na dosavadní judikaturu. Obchodněprávní revue 5/2010, str. 135.
 • Jan Krůta: Poznámky ke koncernovým vnitrostátním fúzím kapitálových obchodních společností. Obchodněprávní revue 2/2010, str. 46.
 • Jan Krůta: Znovu k rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady. Ad Notam 6/2010, str. 13.
 • Jan Krůta: Právní povaha rozhodnutí jediného společníka a nová judikatura. Ad Notam 6/2008, str. 200.
 • Jan Krůta: Rozhodnutí jediného společníka s. r. o. v působnosti valné hromady. Ad Notam 2/2008, str. 49.

Služby

Naše notářská kancelář poskytuje komplexní služby ve všech oblastech notářské činnosti.

Zejména se jedná o:

 • veškeré služby v oblasti obchodního práva (tj. zejména založení obchodních společností, valné hromady, změny v obchodních společnostech, přeměny společností, veškerá problematika korporačního práva),
 • převody nemovitostí (darovací smlouvy, kupní smlouvy)
 • notářské úschovy (úschovy peněz a listin v souvislosti s převody nemovitostí i s jinými transakcemi),
 • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti,
 • zástavní smlouvy,
 • modifikace společného jmění manželů (zúžení či rozšíření společného jmění manželů, předmanželské smlouvy),
 • závěti a listiny o vydědění,
 • osvědčování stavu věcí, skutkového děje či prohlášení, včetně např. osvědčování obsahu internetových stránek.

Dále Vám samozřejmě ověříme pravost podpisu, shodu kopie listiny s jejím originálem a vydáme výpis z informačního systému veřejné správy (např. výpis z obchodního rejstříku, výpis z katastru nemovitostí, výpis ze živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení z Centrálního registru řidičů).

Rádi Vám poskytneme kompletní servis. To znamená, že kromě sepsání samotného notářského zápisu Vám připravíme i potřebné související listiny (např. návrh na zápis do obchodního rejstříku včetně příloh, dokumenty související se změnami v obchodních společnostech, výpisy z obchodního rejstříku či katastru nemovitostí, návrh na zápis do katastru nemovitostí), po dohodě můžeme zajistit i doručení podání na příslušné úřady a vyřízení celé záležitosti.

Kromě sepisování listin o právních úkonech a osvědčování právně významných skutečností notář provádí jménem soudu dědická řízení. JUDr. Jan Krůta je jako soudní komisař pověřován Obvodním soudem pro Prahu 6 vyřizováním dědictví po osobách s bydlištěm v Praze 6 narozených 24., 25., 26., příp. 27. den v měsíci.

V případě zájmu o naše služby nebo o bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Ceny

Výše odměny notáře je stanovena notářským tarifem - vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů.

Notář si nemůže sjednat s klientem smluvní odměnu. Ve všech notářských kancelářích tedy klienti zaplatí za určité služby stejnou odměnu.

Pro informaci o výši naší odměny za konkrétní služby nás prosím neváhejte kontaktovat.

Kontakt

JUDr. Jan Krůta
notář v Praze
U Průhonu 1588/11a, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: +420 283 870 434
E-mail: info@notarkruta.cz
www.notarkruta.cz

Datová schránka: xgv6pag
IČ: 72498978, DIČ: CZ8002161178
zapsaný v evidenci notářů Notářské komory pro hl. m. Prahu

Úřední hodiny: pondělí až čtvrtek od 8 do 16 hodin, pátek od 8 do 15 hodin. Po předchozí domluvě Vám rádi poskytneme notářské služby i mimo úřední hodiny.

Spojení MHD: tramvajová zastávka „U Průhonu“ (tramvaje číslo 12 nebo 14) přímo před budovou nebo tramvajová zastávka „Dělnická“ (tramvaje 1, 12 nebo 14) vzdálená 250 metrů chůze po ulici Komunardů.

Parkování: komfortní parkování přímo v areálu A7 Office Center (vjezd z ulice U Průhonu), 30 Kč/hod.

notář služby ceny kontakt
JUDR. JAN KRŮTA
NOTÁŘ